Zespół zabudowy o funkcji mieszkalnej z uslugami oraz biurowej zaprojektowano na zdegradowanym przestrzennie i krajobrazowo terenie dawnego Portu Żerańskiego. Zabudowa o krajobrazowym, otwartum układzie jest otoczona pasem o funkcji rekreacyjnej zawierającym w sobie place, skwery, tarasy, trybuny widokowe z wieżą widokową. Zabudowa jest realizowana z zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju.

 

Powierzchnia terenu: 7,5 ha 

Ilość mieszkań: 815

Powierzchnia całkowita zespołu: 82000 m2

2014
  
 
_  Port Żerański

_  Dom Mazurski 2

_  Port Praski